Voor wie

Image

Vastgoedbeheerders

Het onderhoud van buiten- en binnen schilderwerk vergt bij vastgoedbeheerders in verhouding een groot deel van het totale onderhoudsbudget. Voor duurzaam onderhoud stellen wij een programma op dat rekening houdt met uw keuzes. Uw eisen vertalen wij naar technische voorschriften en komen met een maatoplossing die wij tijdens de realisatie begeleiden.

Overheid

Het onderhoud van buiten- en binnen schilderwerk vergt bij vastgoedbeheerders in verhouding een groot deel van het totale onderhoudsbudget. Voor duurzaam onderhoud stellen wij een programma op dat rekening houdt met uw keuzes. Uw eisen vertalen wij naar technische voorschriften en komen met een maatoplossing die wij tijdens de realisatie begeleiden.
Image
Image

Onderwijs instanties

Vastgoed voorziet in de bevrediging van de behoefte van de mens en zo ook in de behoefte naar specifieke ruimte voor educatie. Het onderhoud van dit vastgoed hangt nauw samen met een strakke gecoordineerde planning om zoveel als mogelijk de primaire functie niet te verstoren.

Zorginstellingen

Zorgvastgoed vergt een andere aanpak van het onderhoud van het vastgoed. Denk hierbij aan het feit dat de gebruikers van dit type vastgoed veelal patiënten zijn. Ook aan de eisen die men stelt aan het gebruik van de ruimtes vergt een andere specifieker plan van aanpak. Denk bijvoorbeeld eens aan verkeersruimtes, verblijfruimtes maar ook operatiekamers. Elke ruimte vereist een andere planning, aanpak en technische eis. Zo worden er bijvoorbeeld voor operatiekamers hoogwaardige decontaminabele muurverven toegepast om hygiëne veilig te stellen en het gebruik van de ruimtes garanderen.
Image
Image
VVE
Of een vereniging nu uit 5 of 150 leden bestaat, het uitvoeren van schilderwerk is voor een VvE vaak een terugkerend punt op de vergadering. als er nu eens een manier zou zijn waarbij deze zorgen voor langere tijd kan worden weggenomen, kan dat voor een bestuurder veel tijd en energie schelen. De Visser Duurzaam Schilderwerk biedt een VvE de mogelijkheid om voor het totale onderhoud een meerjaren onderhoudsplan(mjop) op te stellen. De bestuurders weten exact wanneer er onderhoud gepland staat en wat de financiële consequenties zijn.
Particulieren
Ook als particulier kunt u ons benaderen
Image
Image
Aannemers
Ook werken wij regelmatig voor aannemers